Skolverket visar i en ny rapport att likvärdigheten i grundskolan har försämrats. Skillnaderna mellan skolor och betydelsen av vilken skola en elev väljer har…

8036

Skolverket. (2006). Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? En kvantitativ analys av variation över tid. Rapport 275. Stockholm: Statens Skolverk.

10.15 NYHETER. 2020-12-11 · Skolverket ska ansvara för information om skolval, att uppgifter om samtliga skolor ska finnas tillgängliga samt att kötid inte ska tillåtas som urvalsgrund. KV avstyrker förslaget att vårdnadshavare som inte har gjort ett aktivt val inte ska kunna placeras i en fristående skola … Skolverket. (2006). Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? En kvantitativ analys av variation över tid. Rapport 275.

Likvardig skola skolverket

  1. Symtom hjärnskakning
  2. Cykelbox

Beslutet e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200. (Skolverkets växel)  En likvärdig skola. Utbildningsminister Anna Ekström, Peter Fredriksson, generalsekreterare Skolverket och Helén Ängmo, generalsekreterare Skolinspektionen  likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad Skolverket bör etablera en regional organisation för att säkerställa ett aktivt och nära. Skolverket stöder. Skolinspektionen stödjer stora delar av förslagen och anser att utredningen visar på de att svensk skola har stora problem med  Bidraget uppgår till kr för bidragsåret Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom  Införande av ett gemensamt skolval, som administreras av Skolverket, där alla vårdnadshavare och huvudmän deltar.

2020-4-24 · Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Vissa huvudmän har en överenskommelse med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola eller inom ramen för Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång. Om ni redan ingår i dessa riktade insatser kan bidraget användas för att komplettera överenskomna insatser eller fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet.

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån Undersökningar som Skolverket har gjort visar att många kommuner fördelar resurserna till skolan schablonartat, utan hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Nu vill regeringen öka likvärdigheten i skolan genom att lagstifta om hur resurserna ska fördelas.

2 dec 2020 Kunskapsskolan anser däremot inte att Skolverket ska administrera skolvalet, då det är en hantering som behöver ligga nära huvudmännen. - Att 

Likvardig skola skolverket

Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad  Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet  Skolan ska vara lika för alla. Såhär står det: "En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs Ver más de Skolverket en Facebook.

Förberedande dansarutbildning.
Konsolideret betyder

Likvardig skola skolverket

Utredningen föreslår att Skolverket ska etablera en regional organisation till stöd för skolhuvudmännen.

Likvärdighetsbidraget är pengar som ska gå just till att höja likvärdigheten i skolan. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.
Förskolan valvet

Likvardig skola skolverket ibm spss statistics 26
kfm se
schema baldergymnasiet
bs sanering avesta
flygbuss lund sturup pris
bjorn linden

Svensk skola ska ge alla elever en utbildning av hög kvalitet. Så står det i skollagen. Skolan ska dessutom utjämna livschanser och kompensera för elevers 

Besluten har fattats vid två tillfällen. Det första beslutet fattades den 18 september 2020 och avser 606 redovisningar som inte hade minskat sina kostnader jämfört med genomsnittskostnader för de tre föregående åren. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00). Läs mer om hur man aktiverar javascript De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Barn som vistas i landet utan tillstånd, som är så kallat papperslösa, har rätt till utbildning. Det här materialet handlar om hur denna rättighet kan tillgodoses och hur du kan bidra till att de får en trygg och väl fungerande utbildning.